Vastgoed schenken, wat kost het je?
09/11/2018

Zoals je misschien wel weet, kan je voor je overlijdt een schenking doen aan je erfgenamen. Dat kan gaan om een geldsom, om roerend goed (juwelen, kunst, …) of om onroerend goed zoals bouwgrond of een woning.

We zochten uit of dat fiscaal interessant is en wat zo’n schenking je kost.

  • Op voorschot van erfenis of buiten erfenis?

Op een bepaald moment in het leven ga je nadenken de verdeling van je bezittingen en ga je misschien een testament opmaken. Bedoeling hiervan is dat je vermogen na je overlijden verdeeld wordt onder je erfgenamen zoals jij dat wil.

Een schenking daarentegen kan je doen als je nog leeft en treedt onmiddellijk in werking.

Beide moeten sowieso door een notaris via akte vastgelegd worden. Als je overgaat tot schenking, moet je weten dat dit op twee manieren kan: op voorschot van erfenis of buiten erfdeel.

  • Schenking op voorschot van erfenis.

Een schenking op voorschot van erfenis betekent dat de gedane schenking bij het overlijden van de schenker ‘verrekend’ wordt met de andere erfgenamen.

Wanneer je een van je kinderen bij leven bijvoorbeeld een huis schenkt, hebben je andere kinderen na je overlijden, recht op hun deel van dat huis.

  • Schenking buiten erfdeel

Een schenking buiten erfdeel wordt achteraf niet verrekend. Het gaat ervan uit dat je als schenker (een van) je erfgenamen iets geeft dat overeenkomt met wat ze zouden erven nadat je bent overleden en er dus achteraf geen rekeningen moeten worden vereffend.

Let wel, onze wetgeving gaat er standaard van uit dat een schenking op voorschot van erfenis is. Is dit niet het geval, en schenk je dus buiten erfdeel, dan moet je dit expliciet vermelden in de notariële akte.

  • Schenkbelasting

Net als bij een testament moet je ook op een schenking belastingen betalen. Het tarief verschilt van gewest tot gewest en wordt bepaald op basis van je fiscale woonplaats tot vijf jaar voorafgaand aan de schenking.

In het Vlaamse Gewest gaan die belastingen van 3 procent (voor schenkingen kleiner dan 150.000 euro) tot 27 procent (op schenkingen boven de 450.000 euro), wanneer het gaat over schenkingen in rechte lijn.

Dat is een schenking aan bloedverwanten en aan verwanten door huwelijk zoals echtgenoten, wettelijk samenwonenden, stiefkinderen, kinderen van samenwonende partners en zorgkinderen.

De belasting op schenkingen aan andere personen ligt een pak hoger. 10 procent voor schenkingen onder 150.000 euro, 20 procent tussen 150.000 en 250.000 euro, 30% tussen 250.000 en 450.000 euro en 40 procent voor elke schenking die dat bedrag overschrijdt.

  • Erfbelasting

Een schenking tijdens het leven zorgt voor een mooie belastingbesparing op de erfbelasting. Die wordt namelijk berekend op het vermogen van de overledene. Hoe groter het vermogen, hoe hoger de erfbelasting. Als je een of meerdere schenkingen tijdens je leven doet, vermindert je vermogen en dus de erfbelasting voor je erfgenamen. Dit geldt zowel voor roerende als onroerende goederen.

Als je onroerend goed schenkt, doe je dat best in schijven, om de drie jaar, omdat er zoiets bestaat als het progressievoorbehoud in het schenkingsrecht.

Met andere woorden: hoe hoger de waarde van de schenking, hoe hoger de schenkbelasting. Als je de schenking in schijven opsplitst, kom je telkens in de laagste schijf van de schenkbelasting terecht.

  • Verlaagde gunsttarieven

Er zijn uiteraard uitzonderingen in de wetgeving, waarbij je onroerend goed tegen een verlaagd tarief kan schenken. In Vlaanderen is er een verlaagd belastingtarief voor het schenken van bouwgrond (tijdelijk tot 31 december 2019), een bedrijfsschenking, een schenking van onroerende goederen die gerenoveerd of langdurig verhuurd worden voor minimum 9 jaar. In Brussel voor de schenking van een gezinswoning.

Voor meer informatie omtrent schenkingen, kan je terecht op www.notaris.be of bij jouw eigen notaris.

Bron: Investr

Ga terug
Vastgoed schenken, wat kost het je?

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Over Novus

Novus Projects nv kenmerkt zich als een gedegen, vooruitstrevende en dynamische projectontwikkelaar. Novus Construct bv is gespecialiseerd in de verkoop en realisatie van woningen en appartementen op toplocaties. De kernactiviteiten bestaan uit de realisatie van residentiële ontwikkelingen en de constructie van luxueuze appartementen en eensgezinswoningen op eigen verkavelingen. Ons werkgebied situeert zich in gans Vlaanderen waarbij kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van de woonprojecten primeren. Om dit doel te bereiken wordt elk project individueel ontworpen met de grootste zorg en respect voor de eigenheid van de bestaande structuren en specifieke terreinkenmerken maar telkens ook in samenspraak met de vergunningsverlenende (lokale) overheid en adviesinstanties.

Lees Meer