Deze verzekeringen heb je als nieuwe woning eigenaar zeker nodig
14/09/2018

Als je een woning koopt, sluit je in de meeste gevallen ook een aantal verzekeringen af om je te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden. Zo vermijd je een financiële kater als het noodlot toeslaat. Maar over welke verzekeringen spreken we dan concreet? We zetten alles even op een rijtje.

Zijn er verplichte verzekeringen?

Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen jou (de verzekeringnemer) en een verzekeringsmaatschappij. Met een verzekering dek je de financiële gevolgen van een risico dat je zelf niet kan of wil dragen. De meest voorkomende vorm is een schadeverzekering: een verzekering die je vermogen, dat beschadigd kan raken, financieel beschermt.

Zeker bij de aankoop van een woning, waar tal van risico’s bij komen kijken, is het nuttig om een aantal (schade)verzekeringen af te sluiten. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn deze verzekeringen niet verplicht – zelfs de woningverzekering of brandverzekering niet. Wel stellen sommige banken het nemen van een of meerdere verzekeringen als een noodzakelijke voorwaarde voor het afsluiten van een hypothecaire lening.

Woningverzekering 

Veel mensen spreken nog altijd over een ‘brandverzekering’, maar eigenlijk is ‘woningverzekering’ een betere term. Dat is een verzekering die bescherming biedt tegen schade aan je woning en je inboedel. De dekking gaat standaard veel verder dan enkel schade door brand, ontploffing of blikseminslag. Hoewel een woningverzekering niet verplicht is, neemt zo’n 95% van alle woningeigenaars in België een dergelijke verzekering.

Sinds 2010 is het wel verplicht om verzekerd te zijn tegen lichamelijke schade aan derden door een brand of explosie in je woning. Je mag zelf kiezen of je deze dekking wil opnemen in je woonverzekering of in je familiale verzekering.

Een woonverzekering omvat drie luiken: de basisdekking, de aanvullende dekkingen en de optionele dekkingen.

 1. De basisdekking

Deze dekkingen moeten wettelijk verplicht opgenomen zijn in een woningverzekering:

 • schade door brand, explosie of een implosie
 • rook- en roetschade
 • schade door blikseminslag
 • storm- en hagelschade
 • sneeuw en ijs die door hun druk schade aan je dak aanbrengen
 • natuurrampen (behalve overstromingen in erkend potentieel overstromingsgebied)
 • schade door een omgevallen boom
 • waterschade
 • schade toegebracht door een dier of veroorzaakt na een aanrijding met een dier
 • schade door een vliegtuig
 • schade door aanslagen, stakingen en terrorisme
 • glasbreuk
 • stookolieschade
 • schade aan het gebouw na inbraak (soms op voorwaarde dat je er ook voor kiest om je te verzekeren tegen diefstal)
 1. Aanvullende dekkingen

De aanvullende dekkingen hebben geen betrekking op de schade zelf, maar op de kosten die bij een schadegeval komen kijken. Concreet gaat het om:

 • reddingskosten
 • kosten om bijkomende of ergere schade te voorkomen (bijvoorbeeld een dekzeil op je dak aanbrengen om te vermijden dat er nog meer dakpannen wegwaaien)
 • kosten om schade te voorkomen bij dreigend gevaar (bijvoorbeeld een inspectie door een expert na het ontdekken van een gasgeur)
 • kosten voor het slopen van beschadigde goederen
 • kosten voor het opruimen en vervoeren van het puin
 • kosten voor de opslag van je inboedel tijdens herstellingswerken aan je woning
 • huisvestingskosten wanneer het huis onbewoonbaar is geworden
 • expertisekosten
 • ‘verhaal van derden’: materiële schade aan derden waarvoor jij aansprakelijk bent gesteld (bijvoorbeeld door een overslaande brand)
 • ‘burgerlijke aansprakelijkheid gebouw’ : materiële, maar ook lichamelijke schade aan derden
 1. Optionele dekkingen

Dit zijn extra dekkingen die je zelf kiest. Veel mensen opteren ervoor om een diefstalverzekering aan hun woningverzekering toe te voegen. Daarnaast zijn er ook verzekeringsmaatschappijen die een extra dekking aanbieden voor indirecte verliezen, zoals telefoonkosten en administratieve kosten die bij een schadegeval komen kijken.
Hoogte van de premie

Hoeveel je voor een woningverzekering moet betalen is afhankelijk van verschillende factoren:

 • de waarde van de woning
 • de ligging van de woning
 • het gebruik van bepaalde luxueuze materialen in de woning
 • de hoogte van de franchise
 • de optionele dekkingen
 • de verzekeraar

Diefstalverzekering

Een diefstalverzekering valt soms onder de woningverzekering, maar je kunt ze ook apart afsluiten. Daarmee verzeker je niet alleen je inboedel (multimedia, juwelen, kledij, …) tegen diefstal, je bent ook gedekt tegen de schade die inbrekers veroorzaken. Denk maar aan een geforceerd slot of een kapot raam. Ook schade door vandalisme is vaak in een diefstalverzekering inbegrepen.

De premie van de verzekering is afhankelijk van verschillende factoren:

 • de omgeving van het huis: in een stedelijke omgeving betaal je in de regel meer dan in een landelijk gebied
 • de waarde van de inboedel
 • de opbouw van de woning
 • de beveiliging van de woning

Schuldsaldoverzekering

Als je overlijdt, erven je erfgenamen niet alleen je bezittingen, maar ook je schulden, zoals je hypotheek. Een schuldsaldoverzekering is een verzekering die je nabestaanden vrijwaart van het terugbetalen van die schulden. Je kunt ervoor kiezen om je te verzekeren voor een bepaald percentage of voor het totaalbedrag van je lening.

Koop je als koppel een woning, dan is de veiligste optie dat beide partners een dekking nemen voor het volledige geleende kapitaal. Als een van beide dan overlijdt, vallen de afbetalingen voor de langstlevende partner dan volledig weg. Het nadeel is wel dat je voor deze zekerheid een hogere premie voor je schuldsaldoverzekering zal moeten betalen.

Verzekering Gewaarborgd Wonen

Ten slotte kun je, als je een hypothecaire lening afsluit, bij de Vlaamse overheid aankloppen voor een gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen (VGW). Daarmee verzeker je je tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of door arbeidsongeschiktheid. De Vlaamse overheid helpt je dan om je lening af te betalen als je tijdelijk niet kunt werken.

Meer informatie over de Verzekering Gewaarborgd Wonen vind je op de site Wonen Vlaanderen.

Bron: Bouwen en Wonen

Ga terug
Deze verzekeringen heb je als nieuwe woning eigenaar zeker nodig

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Over Novus

Novus Projects nv kenmerkt zich als een gedegen, vooruitstrevende en dynamische projectontwikkelaar. Novus Construct bv is gespecialiseerd in de verkoop en realisatie van woningen en appartementen op toplocaties. De kernactiviteiten bestaan uit de realisatie van residentiële ontwikkelingen en de constructie van luxueuze appartementen en eensgezinswoningen op eigen verkavelingen. Ons werkgebied situeert zich in gans Vlaanderen waarbij kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van de woonprojecten primeren. Om dit doel te bereiken wordt elk project individueel ontworpen met de grootste zorg en respect voor de eigenheid van de bestaande structuren en specifieke terreinkenmerken maar telkens ook in samenspraak met de vergunningsverlenende (lokale) overheid en adviesinstanties.

Lees Meer